Yük Konteyneri

Yük Konteyneri

Yük Konteyneri

İSO YÜK KONTEYNER

 

Kiralama yada satış için çeşitli boyut ve tasarımlarda yeni ve ikinci el nakliye konteynerleri tedarik etmekteyiz.
Nakliye konteyneri için bir çok tasarım vardır ancak çoğunluk “iso yük  konteyner” olarak adlandırılıyor;

Kiralama yada satış için çeşitli boyut ve tasarımlarda yeni ve ikinci el nakliye konteynerleri tedarik etmekteyiz.
Yük Konteyneri  için bir çok tasarım vardır ancak çoğunluk “yük  konteyner” olarak adlandırılıyor;
bunlar genelde yurt dışı nakliye işlerinde kullanılıyor . Derin dondurulmuş yada soğutulmuş yükleri taşımak için soğutulmuş konteyner ve genellikle “Reefer Konteyner
olarak adlandırılan tasarımlar vardır. Bunlar farklı  yükler için özel olarak tasarlanmış olma eğilimindedir.
Tüm nakliye konteynerleri ISO, UIC, TIR ve CSC gibi uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
Konteyner  genelde  üretildiğinden  deniz ve kara  ortamı için tasarlandığından, ucuz, taşınabilir ve güvenli bir depolama ünitesidir
Yük nakliye veya depolama  için olup olmadığına ihtiyaçlarınızı karşılamak için doğru tip konteyneri önerebiliriz

Standart Konteynerler : bu konteynerler genel amaçlı kullanılan yük konteyner ‘lerdir. Her türden kuru yükün taşınmasında bu tip konteynerler kullanılmaktadır. Ölçüleri genel anlamda 20′ ve 40′ olmakla beraber 45′ ve hatta son dönemde 54’ uzunluğunda konteynerler kullanılmaya adım atmıştır.

High Cube Konteynerler: Standart konteynerlerle yapısal olarak benzer olmakla beraber yüksekliği 2591mm olan box konteynerlerden 2896mm yüksekliği ile daha hacimli bir yüklemeye imkân sunan bir konteyner tipidir. Genellikle 40′ olarak üretilmiştir. Kullanım alanı her tür kuru yük, hafif ve hacimli yükler ve yüksekliği 2,7m’ye kadar olan gabari yüklerin taşınmasında kullanılır.

Open Top Konteynerler: Standart konteynerlerden farklı olarak tavan kısmı tamamıyla açık olan konteynerlerdir. İç dolumu yapıldıktan sonrasında branda ile kapatılır. Ölçüleri genel anlamda 20′ ve 40′ uzunluktadır. Yükü tepeden koymaya imkân tanımış olduğundan naturel kullanım alanları konteyner kapısından sığmayan gabari yükler ile elleçlenmesi vinç aynısı ekipmanlarla yapılması ihtiyaç duyulan yüklerdir.

Flatrack Konteynerler: Bu konteynerler bir taban platformu ve iki uç duvarından oluşan taşıma çalgılarıdır. İstendiğinde uç duvarlar dik sabitlenebilir veya kapatılarak tabana yatırılarak bir taşıma platformuna dönüşür. Genellikle 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. Kullanım alanları ağır tonajlı yükler, yüksek veya geniş taşmalı yüklerdir. Süre vakit iki yada daha çok flatrack konteynerden platform oluşturularak yüksek hacimli break bulk yüklerin taşınması ve sabitlenmesinde de kullanılır.

Platformlar (plats): Bu taşıma ekipmanları yapısal olarak yalnız taban platformu şeklindedir. Uç ve yan duvarları yoktur. Küçük alanda ağır tonajlı taşımaya makuldur. çoğu zaman 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. Organik kullanım alanları gabari yükler ile ağır tonajlı yüklerdir.

Havalandırmalı (Ventilated) Konteynerler: Tepe ve taban profillerinde bulunan havalandırma kanallarından naturel hava dolaşımına izin veren konteyner tipidir. Genellikle 20′ olarak üretilmektedir. Organik kullanımı havadar ortamda taşınması lüzumlu yüklerdir. En sıklıkla yeşil kahve tanelerinin taşınmasında kullanılmaktadır.

Soğutuculu (Reefer) Konteynerler: Reefer konteynerler içinde soğutma ünitesi bulunan özel yalıtımlı konteynerlerdir. Genellikle 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. High cube olanları hafifçe ve hacimli yüklerin (çiçek, meyve vb.) taşınmasında kullanılır. Organik kullanımı 0 ºC’nin altında veya üzerinde sabit ısıda taşınan gıda ürünleridir.

Dökme Yük (Bulk) Konteynerleri: Bu tip konteynerler tavan kısmında 3 tane yükleme kapağı ve kapı kısmında bulunan 2 adet tahliye kapakları olan konteynerlerdir. çoğu zaman 20′ olarak üretilmektedir. Doğal kullanım alanı tahıl, hayvan yemi, baharat vb. Yüklerin taşınmasıdır.

Tank Konteynerler: Taşıyıcı yol açan tank ile çevreleyen profil çerçeveden doğar