Osmangazi Mahallesi, Mezarlık Cd. No:4, 34887 Sancaktepe/İstanbul

Avrupa Konteyner,Atık Konteyner,Cafe Konteyner - Tehlikeli Atık Konteyner
  • Tehlikeli Atık Konteyner

Tehlikeli Atık Konteyner

Kimyasal Atık Konteyner

Çevreye'ye  zarar ve patlama riskine karşı  aynı zamanda atık sıvısını  depolayan özel yapım konteyner modelimizdir.
Günlük hayatta birçok insan para kazanmak için çeşitli işlerde çalışmaktadır. Ancak bazı insanların çalışma ortamlarında gerçekten zararlı kimyasal maddeler bulunmaktadır. Ve bu kimyasal maddeler eğer bir yere depolanmazsa ve uzun bir süre boyunca aynı yerde kalırsa o zaman bu maddeler insanları gerçekten zehirleyerek onlara çok kötü hastalıklar bulaştırmaktadır. Bunun için artık birçok şirket kendisine yeni bir kimyasal atık konteyner almıştır. Bu konteynerin en önemli özelliklerinden bir tanesi dışarıya herhangi bir sızıntı yapmamasıdır. Dışarıya koku ya da herhangi bir şey sızdırmayan bu konteyner evleri sizler de güvensiz ve zehirli bir ortamda çalışıyorsanız eğer sizlere de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Üstelik bu  konteynerlerde kullandığımız malzemeler kesinlikle kaliteli olduğu için dışarıya koku sızıntısı dahil yapmamaktadır. Bu ürünler zaten yaşanmak için yapılmamıştır. Sadece depo amacı ile kullanılmak için yapılan bu konteynerler iş güvenliği şartlarına uygundur.

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,
b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına,

c) Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine,

ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Ek-4 atık listesinde verilen atıkları,

b) Genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde yönetimi sağlanan elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj, araç, pil ve akümülatör ürünlerini,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Atmosfere salınan gaz emisyonları,

b) Radyoaktif atıkları,

c) Atıksuları,

ç) Kullanılamaz durumdaki patlayıcıları ve atıklarını,

d) Kontamine olmamış hafriyat toprağını,

e) Kazılmamış kirlenmiş (yerinde) toprak,

f) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,

g) Biyogaz ya da kompost gibi geri kazanım tesisleri ile beraber yakma, yakma veya düzenli depolama tesislerine gönderilen hayvansal atıklar hariç diğer hayvansal yan ürünleri,...

Kataloğumuza bakma fırsatınız oldu mu ?

Bize Ulaşın

  •   Osmangazi Mahallesi, Mezarlık Cd. No:4, 34887 Sancaktepe/İstanbul
  •   0 850 888 10 21
  •   info@avrupakonteyner.com
  •   0 505 108 42 10
  •   0 505 108 42 10

Haritada Yerimiz